امروز جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۹:۴۳
پارس پولیکا
سه راه پولیکا 45 * 40 (پارس پولیکا)

سه راه پولیکا 45 * 40 (پارس پولیکا)

سه راه پولیکا یکی از محصولات متنوع کارخانه پارس پولیکا میباشد که ازسایز 32 تا 250 میلیمتر در  زاویه های 90 و 45 درجه  در 22

نوع قالب تولید میشود و مصرف زیربنایی ساختمانی و صنعتی دارد.Iran Iran
پارس پلیکا
سه راه پولیکا 45 * 40 (پارس پولیکا)
۶۴۹
سه راه پولیکا یکی از محصولات متنوع کارخانه پارس پولیکا میباشد که از

سایز 32 تا 250 میلیمتر در  زاویه های 90 و 45 درجه  در 22
نوع 

قالب تولید میشود و مصرف زیربنایی ساختمانی و صنعتی دارد.موردی یافت نشد.