امروز جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۵۱
پارس پولیکا
دریچه بازدید چهار پیچ 125 mm (پارس پولیکا)

دریچه بازدید چهار پیچ 125 mm (پارس پولیکا)

دریچه بازدید پیچی یا در

دبه ای (سیخ زن) در سایزهای 63 – 90 – 110 – 125 تولید میشود و کار تاسیسات را در زمینه گرفتگی لوله و

تعمیرات بسیار آسان و سریع کرده است.





Iran Iran
پارس پلیکا
دریچه بازدید چهار پیچ 125 mm (پارس پولیکا)
۵۰۰
دریچه بازدید پیچی یا در
دبه ای (سیخ زن) در سایزهای 63 – 90 – 110 – 125 تولید میشود و کار تاسیسات را در زمینه گرفتگی لوله و
تعمیرات بسیار آسان و سریع کرده است.

موردی یافت نشد.