امروز پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ ۰۷:۵۲

پارس پولیکا

آقای لویزانی

Iran

تهران - تهران

تهران ، بعد از 60 متری شور آباد ، انتهای جاده مهدی آباد ، عبدل آباد ، خیابان پارس پلیکا

  • ۰۲۱ ۵۵۹۲۱۱۲۵

۵۵۹۲۱۱۲۶

www.parspolika.com