امروز یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۹:۰۰
پارس پولیکا

تماس با پارس پولیکا

پارس پولیکا

آقای لویزانی

Iran

تهران - تهران

بعد از 60 متری شور آباد ، انتهای جاده مهدی آباد ، عبدل آباد ، خیابان پارس پلیکا

  • ۰۲۱ ۵۵۹۲۱۱۲۵
  • ۰۲۱ ۵۵۹۲۱۱۲۶
  • ۰۲۱ ۰۹۱۲۲۹۶۰۶۷۶

۵۵۹۲۱۱۲۶

۰۹۱۲۲۹۶۰۶۷۶

www.parspolika.com